Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://dankarstehovani.cz.

Cookies

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše údaje nejsou s níkym sdíleny.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše údaje z kontaktního formuláře jsou uchovány pouze do doby, než se s Vámi spojí náš technik. Po maximálně 3 dnech jsou automaticky smazány.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam zasíláme Vaše údaje

Vaše údaje nejsou nikam zasíláné.

Pro návrat domů klikněte sem

Domů